Förhållningssätt

Lågaffektivt Bemötande (LAB)

Oavsett profession ska all personal vara utbildad i lågaffektivt bemötande (LAB). Lågaffektivt bemötande tillämpas för att skapa en meningsfull, hanterbar och begriplig miljö för personer i verksamheten. Vid planeringen anpassar vi oss till individens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.Ett självständigt liv (ESL)

Ett självständigt liv (ESL) är en socialpedagogisk behandlingsmodell för personer med psykisk funktionsnedsättning, särskilt schizofreni. Syftet med insatsen är att ge personen ökade möjligheter till ett självständigt liv, att ge klienten ökade kunskaper om sin sjukdom samt färdigheter inom olika livsområden, för att han eller hon bättre ska kunna hantera de svårigheter som sjukdomen medför.

Tydliggörande

Tydliggörande pedagogik handlar om att vi använder oss av visuellt tydliggörande strategier, eftersom just visuellt stöd har visat sig kompensera väl för bristande funktionsförmågor hos personer med exempelvis autism eller ADHD. Syftet med de visuellt tydliggörande strategierna är att skapa struktur, förutsägbarhet och förståelse för sammanhang.

Detta kan göras genom exempelvis en förutsägbar arbets- och aktivitetsordning, visuella scheman eller visuellt strukturerade aktiviteter.Struktur och rutiner

Fasta rutiner ses i likhet med scheman som ett sätt att göra dagen förutsägbar. Medan schemat handlar om att uttrycka vad som ska göras på ett pedagogiskt sätt, omfattar rutinerna hur man gör för att genomföra till exempel en måltidssituation så att vissa moment är desamma varje gång. Genom utformade strukturer och rutiner kan personen lättare orientera sig, förstå var och varför olika aktiviteter utförs samt hur personal arbetar. Vår miljö och det vardagliga arbetet är genomtänkt för att minimera individuella stressfaktorer och undvika sensorisk överbelastning.

Kontakta oss redan idag!

Vi svarar gärna på dina frågor, vare sig du är anhörig eller framtida klient.

072-441 87 72 info@alternatiff.se