Välkomna till oss!


Alternatiff AB välkomnar till sitt första SOL-boende, Kilafors Herrgård som ligger beläget i vackra Hälsingland, direkt anslutning till sjön Bergviken. Med sin hänförande omgivning välkomnar nu herrgården ett särskilt boende enligt 7 kap. 1 § 2 män och kvinnor i åldrar 25 år och uppåt samt korttidsboende enligt 7 kap. 1 § 3, män och kvinnor i åldrar 25–70 år som av olika anledningar behöver stöd och vägledning för att uppleva eller återfå sin förmåga till ett självständigt liv. I vårt boende präglas hela verksamheten av specifika inriktningar och förhållningsätt. Våra metoder grundar sig i Ett självständigt liv (ESL), Lågaffektivt bemötande (LAB), individuella samtal och medicinsk behandling. Verksamheten har tre olika inriktningar: ”Fysisk aktivitet”, "Kultur & Nöje” samt ”Djur & Trädgård”. Vårt mål är att hitta vägar som kan bidra till ett självständigt liv.

Boende & anhöriga

Vi som driver Kilafors Herrgård är fem kollegor som arbetat i olika professioner på särskilda boenden med psykiatrisk inriktning. Att öppna ett särskilt boende i egen reform är val vi gjort utifrån att vi sett att vår kompentens och grupp tillsammans har förmågan och professionen att lyfta personers styrkor och förbättra den totala livssituationen. Vår vision är att boendet drivs med en modern tappning där vi ständigt bejakar ny forskning och vetenskapliga metoder som är aktuella för personer som befinner sig i vår verksamhet.Aktiviteter

Vi på Kilafors Herrgård har en stark tro på att fast och tydlig struktur tillsammans med upplevelsen av meningsfullhet bidrar till god hälsa. Din tid på Herrgården utgår från genomförandeplanen vi tillsammans format, som fortlöpande aktualiseras. Stor del i genomförandeplanen utgår från valda innehåll ur det vi på Herrgården kallar livsstilskoncept.

Kilafors Herrgård

Vid Kilafors Herrgård möts du av historisk miljö, spännande arkitektur samt en hänförande omgivning. Utsikten över sjön Bergviken, forsen intill herrgårdsparken eller de många promenadstråken intill vattnet skapar en extra fridfull idyll. Här kan våra klienter känna sig både trygga och ha hög anonymitet.Att bli placerad på Kilafors Herrgårds Livsstilsboende.

  1. Förfrågan om placering mottas via telefon där en kortare presentation ges av den enskilde och dess situation samt en kort presentation om Kilafors Herrgårds verksamhet och arbetssätt.
  2. Om handläggaren och föreståndare anser att klienten kan komma att gynnas av inskrivning utför föreståndare och övrigt team ett matchning- och lämplighetsbedömningsformulär.
  3. Detta analyseras sedan av föreståndare och om en inskrivning kan vara aktuellt träffas handläggare, klient och föreståndare samt sjuksköterska på ett informationsmöte. Efter det görs lämplighetsbedömning med sammanställt material och sedan fattas beslut om inskrivning.
  4. Kartläggning av behov och insatser sker enligt Kilafors Herrgårds rutiner för inskrivning.
  5. Avtal och genomförandeplan skrivs.
  6. Den enskilde registreras i Kilafors Herrgårds system för journalföring.
  7. Presentationsmöte med den enskilde. Genomgång av rutiner, förhållningssätt, enskild planering görs med kontaktperson och klient.

Kontakta oss redan idag!

Vi svarar gärna på dina frågor, vare sig du är anhörig eller framtida klient.

072-441 87 72 info@alternatiff.se