FÖR HANDLÄGGARE


Alternatiff AB, med organisationsnummer 559262-2525, har tillstånd att bedriva bostad med särskild service och hem för viss annan heldygnsvård enligt 7 kap. 1 § första stycket 2 och 3 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Kilafors Herrgård har sju lägenheter som avser bostad med särskild service för personer från 25 år och tio platser som avser hem för viss annan heldygnsvård för personer från 25 år och upp till 70 år. Placeringsbeslut kan vara SOL, ÖRV och ÖPT. Kilafors Herrgård tar inte emot personer med ett aktivt missbruk av beroendeframkallande substanser, däremot ingår personer med ett tidigare missbruk i verksamhetens målgrupp.


Dokumentation och ledningssystem

Alternatiff dokumenterar enligt IBIC i journalsystemet Nectar.

Som ledningssystem använder vi Qvalidok - ett webbaserat processinriktat ledningssystem som stödjer SOSFS 2011:9. Qvalidok innehåller egenkontroller på dokumentationens följsamhet enlighet Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) avseende dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.

Alternatiff AB, Kilafors herrgård använder sig av SSILs kvalitetsindex.

Information och placeringsförfrågningar

Vill ni veta mer om vår verksamhet, boendet eller vill göra en placeringsförfrågan?

Kontakta oss via e-post info@alternatiff.se eller telefon 0278-74 44 40.

Vid placeringförfrågningar, välj detta knappval för att bli kopplad till rätt person.