FÖR HANDLÄGGAREVi har gedigna erfarenheter av personer med långvariga och komplexa psykiatriska problem.

Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade. De ska anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lättillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmågor att leva ett självständigt liv.

Vår verksamhet

Vi arbetar och dokumenterar enligt IBIC. Vi har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Vårt mål är att ISO-certifieras inom miljö IOS14001. Kilafors Herrgårds Livsstilsboende är bemannat dygnet runt av våra boendestödjare som har hög formell och reell kompetens. Uppföljning och utvärdering av placeringen sker kontinuerligt efter överenskommelse med uppdragsgivare, baserat på genomförandeplanen som i sin tur tar ansats i vårdplanen. Insatser anpassas för att möjliggöra ökad måluppfyllelse. Vi har möjlighet att ta emot klienter som har läkemedelsassisterad behandling och kan efter bedömning av mottagning även sätta in preparat. Vi kan även bistå med neuropsykiatriska utredningar. Boendet arbetar för noll tolerans mot droger & alkohol och tar inte emot personer med ett aktivt missbruk.

Vi gör ett strukturerat upplägg tillsammans med varje individ och placerare. Placeringsgrunden kan vara SoL, ÖRV och ÖPT. Placering på Kilafors Herrgård görs tillsammans med handläggare i socialtjänsten eller handläggare inom landstinget. Oavsett placeringsform är det viktigt att klient är delaktig om de vill samverka med Bollnäs psykiatriska öppenvårdsmottagning eller psykiatrimottagningen i sin hemkommun. Kilafors Herrgård strävar efter att samverka med verksamheter som erbjuder andra boendeformer om någon av våra klienter bedöms vara i behov av andra typer av insatser.

Vi kommer bedriva verksamhet enligt socialtjänstlagen 7 kap. 1 § 2 och 7 kap. 1 § 3. Boendet arbetar för noll tolerans mot droger & alkohol. Vårt huvudsakliga arbete består av att förverkliga att sociala kontakter, myndighetskontakter, hälso- och sjukvårdsinsatser ska fungera så självständigt som möjligt för enskild klient.


Kontakta oss redan idag!

Vi svarar gärna på dina frågor, vare sig du är anhörig eller framtida klient.

072-441 87 72 info@alternatiff.se