Vår verksamhet


På Kilafors Herrgård har Alternatiff AB tillstånd att bedriva särskilt boende och viss annan heldygnsvård.

Vår verksamhet vänder sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar som inte kan tillgodose sina vardagliga behov i sin hemmamiljö.

En placering kan var en långsiktig boendelösning eller ett tidsbegränsad vistelse. Målet med en placering är att alltid öka livskvaliten genom insatser som verksamheten erbjuder. Vi arbetar med att bygga upp den enskildes färdigheter inom olika livsområden för att stärka individens självständighet.

Kilafors Herrgård tar ej emot personer med ett aktivt missbruk, däremot ingår personer med ett tidigare missbruk i verksamhetens målgrupp. Verksamheten är bemannat dygnet runt.

Förhållningssätt och metoder

Av erfarenhet vet vi att individer i verksamhetens målgrupp kan hamna mellan stolarna i samhället. Därför arbetar vi med en holistisk synsätt där olika professioner är delaktig i individens insatser för att uppnå en förbättrad total livskvalitet. Att ha en helhetssyn runt varje individ är en av våra främsta styrkor. Vi är didaktiska i förhållande till varandra med syfte att förstå och förmedla olika sätt att tänka.

Ett självständigt liv, ESL, är en socialpedagogisk behandlingsmodell för att öka kunskaper för den enskilde om sin diagnos och färdigheter inom olika livsområden. Målet med ESL är att den enskilde bättre ska kunna hantera de svårigheter som diagnosen medför.

Boendestödjare utbildas kontinuerligt i lågaffektivt bemötande, LAB. Alla nyanställda inom Alternatiff AB får grundläggande information och följs upp årligen med fokus på det lågaffektiva bemötandet.

BEP (brukarenkät psykiska funktionshinder) används för att mäta hur den enskilde upplever sin vistelse på Kilafors Herrgård. Syftet att använda BEP är att följa upp hur den enskilde uppfattar vård och omsorgsinsatser.

Lokaler och geografiskt läge

Kilafors huvudbyggnad är i två plan samt källarvåning. På övervåningen ligger tio boenderum som har olika planlösning och varierar i storlek mellan 15,5 kvm och 38,5 kvm. Alla boenderum har egen toalett med dusch eller badkar. På entréplanet stora sällskapsytor som matsal, olika rum för aktiviteter och verksamhetens restaurangkök. I källarvåningen finns gym, biljardrum, förrådsutrymmen och tvättstuga.

Annexet, "norra Flygeln" har sju särskilda boendeplatser. Lägenheterna är fullvärdiga och har olika planlösning och varierar i storlek mellan 22 och 32 kvm.

Herrgårdens tomt består av naturmark och en stor park med egen strand. Herrgårdens avskilda miljö är stressreducerande och lugnande. Trots läget är det bara 1 km till Kilafors centrum där finns affärer, bra service och kollektiva trafikförbindelser.

Personal och organisation

Majoriteten av boendestödjare är utbildade socialpedagoger eller undersköterska med inriktning psykiatri samt har mångårig kompetens att arbeta med verksamhetens målgrupp.

Medicinska kompetensen är hög. Sjuksköterskor, kvalitetssamordnare, specialistläkare i allmänpsykiatri och specialistläkare i allmänmedicin kartlägger behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser. Verksamhetens läkare har möjlighet att överta det medicinska ansvaret. Läkemedelsbehandlingen optimeras genom daglig uppföljning av hälso-och sjukvårdsutbildad personal. Alternatiff utför neuropsykiatriska utredningar.

Vid inskrivning på Kilafors herrgård kartläggs individens hälsostatus. Från hälsocentralen kan arbetsteraput, fysioteraput och andra professioner kopplas in utifrån den enskildes behov.

Det är vi som ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser på Kilafors herrgård

Anna Rehnstedt arbetat som biträdande enhetschef, enhetschef och föreståndare sedan hon blev legitimerad sjuksköterska år 2010. Anna har alltid kombinerat sjuksköterskerollen med ett organisatoriskt ansvar då hon brinner för att alla medarbetare har samsyn kring varje enskild individ.

Alternatiffs anställda specialistläkare i allmänmedicin Tommy Lundmark har sin ordinarie tjänst på Alfta, Din hälsocentral. Tommy har sedan 2005 haft uppdrag på verksamheter för personer med fysisk funktionsnedsättning då han alltid haft ett stort engagemang och omtanke för individer i vår målgrupp. Tommy kommer till herrgården vid behov men också planerade teamträffar där specialistläkare i allmän psykiatri Ingemar sköld och personal på herrgården deltar. På teamträffar samordnar vi hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån den enskildes behov.

I många år har Ingemar Sköld arbetat som överläkare på Maria Beroendecentrum i Stockholm. Han introducerade mindfulness som ett sätt att förebygga återfall i Sverige och har i egenskap av läkare medverkat i ett flertal tv-produktioner. Ingemar har lång erfarenhet av meditation som verktyg inom vården, vid behandling av stress, depression, drogmissbruk, ADHD och ångest.

Företagets styrelse och ekonomi, se här.